Herstructurering

Herstructureren verwijst naar het proces waarbij uw juridische bedrijfsstructuur wordt gewijzigd vanwege efficiëntieverbetering, kostenreductie, risicobeheer en/of naleving van wet- en regelgeving. Herstructureren is niet alleen van belang indien een onderneming in zwaar weer verkeerd, maar ook juist in tijden van groei. Ons ervaren team van ondernemingsrechtspecialisten assisteert u daar graag bij.

In een steeds veranderend zakelijk landschap is het noodzakelijk om de juridische structuur van een onderneming met enige regelmaat tegen het licht te houden. Er zijn talloze redenen om een herstructurering door te voeren. Denk daarbij aan de aanloop naar een verkoop, reorganisatie of een herkapitalisatie van de onderneming.

Daarnaast vindt samenvoeging van entiteiten plaats om het bedrijfsresultaat te optimaliseren. Een samenvoeging kan worden gerealiseerd door middel van fusies, overdracht van activa en passiva, liquidatie of reorganisaties. Met een herstructurering kan er ook voor worden gezorgd dat risicovolle activiteiten worden afgesplitst.

Een herstructurering is vaak een langdurig en complex proces, dat zorgvuldige planning en samenwerking tussen meerdere partijen vereist. Een herstructurering kan ook invloed hebben op reeds bestaande contracten. Het is essentieel om de risico’s vooraf in kaart te brengen. Conseiller is uiteraard in staat om dit proces voor u te coördineren.

Een goed doordachte structuur legt de basis voor toekomst. Het stelt u in staat om uw onderneming aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, nieuwe wet- en regelgeving en groeikansen. Ons ervaren team beschikt over uitgebreide kennis en expertise op dit gebied. We begrijpen de unieke behoeften van uw onderneming en bieden advies op maat om uw organisatie effectief te herpositioneren voor de toekomst.