Privacy en het coronavirus: wat mag u van uw werknemers vragen?

Op dit moment worden alle werkgevers in Nederland geconfronteerd met het coronavirus. Werkgevers zullen massaal maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat hun werknemers niet besmet raken. Dit leidt, naast commerciële afwegingen, tot veel privacy-gerelateerde vragen. Mag een werkgever bijvoorbeeld vragen stellen over de gezondheid van zijn werknemers? Kunnen werknemers worden gedwongen om hun temperatuur te laten meten? Mogen besmettingen worden geregistreerd?

Verbod op verwerking van gezondheidsgegevens

Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) bepaalt dat het in beginsel verboden is om gezondheidsgegevens van werknemers te verwerken. Een werkgever mag dus geen informatie over de aard en oorzaak van een ziekte(melding) registeren en hier niet naar vragen. Dit is voorbehouden aan (bedrijf)artsen.

Wat mag ik wel vragen en registreren?

Een werkgever mag echter wel gezondheidsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld doorbetaling van loon bij ziekte). Daarnaast mag een werkgever vragen stellen die van belang zijn voor de continuïteit van de onderneming, zoals bijvoorbeeld de verwachte duur van de ziekte.

Vragen naar gezondheidsklachten

Op grond van de AVG is het toegestaan om werknemers mondeling te vragen of zij symptomen hebben van het coronavirus. Werknemers zijn echter niet verplicht hierop te reageren. Het door de werknemer gegeven antwoord mag bovendien niet worden geregistreerd.

Het meten van lichaamstemperatuur

U mag uw werknemers niet verplichten tot het laten opnemen van hun lichaamstemperatuur, zelfs als een vermoeden bestaat dat de werknemer ziek is. De temperatuur mag wel gemeten worden indien dit op vrijwillige basis geschiedt en door middel van gratis beschikbaar gestelde meetapparatuur. Registratie van de metingen is ook in geval van vrijwilligheid niet toegestaan.

Doorsturen naar bedrijfsarts en ontzeggen van toegang tot bedrijf

Indien een vermoeden bestaat dat een werknemer besmet is, kan hij/zij wel preventief worden doorverwezen naar een bedrijfsarts.

Indien vaststaat of ernstige vermoedens bestaan dat een werknemer is besmet, mag hem/haar de toegang tot (delen van) het bedrijf worden ontzegd.

Informeren van collega’s en voorkomen van verdere verspreiding

Wanneer vaststaat dat een werknemer besmet is met het coronavirus mag de werkgever dit niet bekend maken aan het overige personeel. Bekendmaking van de naam van de werknemer die besmet is of zelfs dát een werknemer besmet is, is een ernstige inbreuk op de privacy van die werknemer.

Wel mag, zonder in details te treden over de specifieke persoon, de werkgever aangegeven dat sprake is van een verhoogd risico waardoor extra maatregelen worden genomen om een veilige werkomgeving voor de overige werknemers te creëren.

Indien u vragen heeft over wat u wel en niet mag vragen aan uw werknemers met betrekking tot het coronavirus of indien u vragen heeft over de rechtsgeldigheid van de door u gewenste maatregelen, neem dan gerust contact met ons op.