Deals

TReNT Glasvezel

Stichting TRENT heeft overeenstemming bereikt met Alliander (Alliander Corporate Ventures BV) over de overname van TReNT Glasvezel uit Enschede. Conseiller trad op als adviseur van Stichting TRENT.

TReNT beheert ruim 2.000 kilometer glasvezelinfrastructuur in Oost Nederland, dat gebruikt wordt door bedrijven, onderwijsinstellingen en (semi) overheidsorganisaties. TReNT levert zgn. dark fiber: een onbelichte glasvezelverbinding die bedrijven, organisaties en instellingen met elkaar en de wereld verbindt. Onderscheidend daarbij is, dat de gebruiker volledig grip heeft op het gebruik van de unieke verbinding. Zij verzorgt zelf de netwerkapparatuur en bepaalt zelf de capaciteit en snelheid.

Alliander ontwikkelt en beheert energienetten in Nederland. Voor haar is telecommunicatie van essentieel belang voor het veilig bedienen van haar vitale infrastructuur: de elektriciteits- en gasnetten. Alliander kiest er daarom voor om deze telecom infrastructuur zelf in eigendom te hebben. In een groot deel van het verzorgingsgebied van netwerkbeheerder Alliander is dat al zo. Met de aankoop van TReNT krijgt Alliander ook de beschikking over een eigen telecom infrastructuur in Oost Nederland

Het bestuur van Stichting TRENT is verheugd dat Alliander de continuïteit en beschikbaarheid van het essentiële en hoogwaardige TReNT glasvezelnetwerk voor haar 550 zakelijke klanten met meer dan 2.000 aansluitingen waarborgt.

De activiteiten en de naam TReNT worden voorgezet vanuit Enschede. De huidige directeur Wald Been en de 18 medewerkers blijven bij TReNT werkzaam. Met de overname kunnen gebieds- en netwerkuitbreidingen worden voortgezet. Deze gewenste groei is alleen mogelijk met grote investeringen, waarvoor nu een strategisch sterke en kapitaalkrachtige partner is gevonden.

Stichtingsvoorzitter Job Klaasen: “We hebben TReNT vaak één van de best bewaarde geheimen in Twente genoemd. Niet bij iedereen bekend, maar voor iedereen die gebruik maakt van telecom, heel belangrijk. Zo loopt bijvoorbeeld ook 40% van het mobiele verkeer in Oost Nederland over ons glasvezelnet. Met de overname door Alliander, met haar publieke aandeelhouders, is de beschikbaarheid van een veilig publiek netwerk ook op lange termijn in Nederland verzekerd. Onze klanten kunnen blijvend meeprofiteren van de expertise en slagkracht van de nieuwe eigenaar.”

De Universiteit Twente en OostNL zijn betrokken geweest bij de oprichting in 1999 van Stichting TRENT met als doel het realiseren van een regionale diensten-onafhankelijke ICT glasvezelinfrastructuur die ter beschikking wordt gesteld aan instellingen en bedrijven met grote datastromen. De UT en OostNL hebben sindsdien de ontwikkelingen op gepaste afstand gevolgd en geven aan, dat het oorspronkelijke doel gewaarborgd is en de overname hiervan een bevestiging is.